Roneček na výchovném pobytu

2.9.2012  Ron vrácen svým majitelům dále bude pokračovat v kurzu poslušnosti

Kříženeček Ron se nyní nachází u nás na výchovném pobytu ve Psí školce