Co sebou na první hodinu

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do kurzu. Přihlášku do kurzu najdete zde 

Očkovací průkaz psa s platným očkováním

 

Pamlsovník nabo ledvinku

Pevné vodítko ( ne samonavíjecí )

 

Jednořadý řetízkový stahovací obojek

 

Náhubek ( v případě agresivního chování )

Hračka na přetahování 

sáčky na exkrementy

Vlastní misku na vodu + vodu ( hlavně v letním období )

 

Pamlsky v dostatečném množství osvědčili se nám na cvičení kuřecí párky

 

 Když se rozhodnete přijít si s pejskem pocvičit nedávejte pejskovi od rána nic jíst !!!!!!

 

Provozní řád kurzů poslušnosti platný od 1.1.2014

 • Vstup na cvičiště je dovolen zdravým psů, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování proti vzteklině.

 • Platnost pernamentky na kurz poslušnosti je 6 měsíců. Je nevratná.

 • Do kurzu docházejte s vyvenčeným a nenakrmeným psem. V průběhu kurzu své pejsky venčete.
 • Na hodině výcviku je vždy nutné řídit se pokyny výcvikáře
 • V prostoru cvičiště je důležité dodržovat Provozní řád kurzů poslušnosti
 • Na cvičiště prosím přicházejte s pejskem na vodítku děkujeme. 
 • Nepouštějte k sobě pejsky si hrát. Nikdy nevíte jaký problém má druhý pes.
 • Během pobytu na cvičišti je nutné zajistit psy proti zbytečnému štěkání, to znamená neuvazovat štěkající psy, ale použít po dohodě s výcvikářem odkládací boxy, popř. umístit psa v autě, v přívěsu apod.
 • Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, k lavičkám a ke stromům, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru.
 • Volné pobíhání psů po cvičišti je ZAKÁZÁNO!!!
 • Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště, je majitel psa povinen exkrementy ihned uklidit.
 • Každý z kurzistů odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes. 
 • Zákaz sezení nebo zdolávání překážek lidmi. Překážky nejsou k tomu určeny.
 • Bez dozoru výcvikáře je ZAKÁZÁNO zdolávat překážky se psem.